Clovertheluck

Can Tho, Vietnam

1 Istilah    0 Daftar Istilah    3 pengikut    11366 Viewers

Clovertheluck

Can Tho, Vietnam

1 Istilah    0 Daftar Istilah    3 pengikut    11366 Viewers

Istilah-istilah dari Clovertheluck

RuPaul

Orang; Aktor

RuPaul , sinh vào ngày 17 tháng tháng 11 năm 1960 tại Rupaul Andre Charles và lớn lên ở San Diego , ông là một vừa là diễn viên , ca sĩ ,vũ công , người dẫn chương trình , người ...