Marga Ramis

Spanyol

Help my customers to earn more money with top quality texts.

345 Istilah    0 Daftar Istilah    4 pengikut    45394 Viewers

Marga Ramis

Spanyol

Help my customers to earn more money with top quality texts.

345 Istilah    0 Daftar Istilah    4 pengikut    45394 Viewers

Istilah-istilah dari Marga Ramis

Colonoscòpia virtual (VC)

Medis; Gastroenterologi

Procediment que utilitza raigs X i ordinadors per produir imatges del còlon en dues i tres dimensions i els mostra en una pantalla. Una colonoscòpia virtual es pot realitzar amb ...

Traduir error al servidor, del servidor

Bahasa; Terjemahan paling lucu

Aquest és un exemple clàssic d'una mala traducció de màquina anar tot el camí. El propietari d'un restaurant xinès volia la seva senyalització botiga traduït a anglès, així que va ...

línia especial de turisme

Bahasa; Terjemahan paling lucu

Línies d'autobús de gira. Per desgràcia, de paraules en anglès no pot ser dividit tan a la lleugera, o significa coses totalment diferents.