Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 Istilah    0 Daftar Istilah    2 pengikut    26617 Viewers

Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 Istilah    0 Daftar Istilah    2 pengikut    26617 Viewers

Istilah-istilah dari Paris Hien

Đẩy

Umum; Lain-lain

anh ta không muốn nhận quà nhưng cô ấy đã đẩy nó vào tay anh

Nguyên tắc

Umum; Lain-lain

Một chân lý hoặc đề xuất cơ bản là nền tảng cho một hệ thống niềm tin

Phụ lục

Umum; Lain-lain

Phụ vào, thêm vào như một phần phụ bổ sung, đặc biệt là đối với tài liệu.

pengikut(2) View all

Following(1) View all