Sunita Dahal

Abhaipur, India

3 Istilah    0 Daftar Istilah    0 pengikut    16938 Viewers

Sunita Dahal

Abhaipur, India

3 Istilah    0 Daftar Istilah    0 pengikut    16938 Viewers

Istilah-istilah dari Sunita Dahal

कीरा

Hewan; Serangga

अण्डा पार्ने प्राणी, जसले आमाको शरीर बाहिर बच्चा जन्माउँछ ।

अण्डा लिने, अण्डज

Hewan; Serangga

अण्डा उत्पादन गर्ने किराको मुनिबाट वा पछिल्तिरबाट बढ्दै गएको एउटा उप-अंग जो किराले अण्डा जमा गर्न प्रयोग गर्छ ...

भालू

Hewan; Bears

bear (बेय्‍र्) ना. र क्रि. भालु, आड, अडेस; क्रि. खप्नु, झेल्नु, (ने.) सहयायगु, भोग्नु, बिताउनु, बरदास्त गर्नु, खपनू, बेहोर्नु, खेप्नु, धान्नु, सहनु, भुत्तनु, खामस गर्नु, भोग्नु, ...

Viewers(16938) View all

pengikut(0) View all

Sunita Dahal doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Sunita Dahal is not following any users.