Marijana Dojčinović

Belgrade, Serbia

2069 Istilah    0 Daftar Istilah    17 pengikut    55725 Viewers

Marijana Dojčinović

Belgrade, Serbia

2069 Istilah    0 Daftar Istilah    17 pengikut    55725 Viewers

Istilah-istilah dari Marijana Dojčinović

Bader- Mejnhofov fenomen

Pendidikan; Pengetahuan

Fenomen koji se javlja kada osoba uči novu reč ili koncept, koji se ponovo javlja u reči ili konceptu posle kraćeg vremenskog perioda, ponekad više puta.

grana masline

Pendidikan; Kosa kata SAT

Grana drveta masline kao simbol mira.

Međunarodni Dan Muzeja

Liburan; Festival

Međunarodni Dan Muzeja je proslava koja se održava oko 18. maja svake godine kako bi se podigla svest o značaju muzeja u razvoju ljudskog društva. Organizovan je od strane ...