thinhnguyen

Viet Nam

Rates upon request.

74 Istilah    0 Daftar Istilah    3 pengikut    53716 Viewers

thinhnguyen

Viet Nam

Rates upon request.

74 Istilah    0 Daftar Istilah    3 pengikut    53716 Viewers

Istilah-istilah dari thinhnguyen

micrô

Perlengkapan audio;

Một thiết bị (bộ chuyển đổi) được sử dụng để chuyển đổi các sóng âm thanh thành một dòng điện biến đổi; thông thường được đưa vào một bộ khuếch đại và hoặc là được ghi lại hoặc ...

loa phóng thanh

Perlengkapan audio;

Bộ biến điện-âm thanh chuyển đổi các tín hiệu điện thành các âm thanh đủ lớn để nghe thấy ở một khoảng cách.

kiểm tra

Akuntansi; Audit

Một mẫu từ một tập hợp để ước định các đặc trưng của tập hợp đó.