upload
C&J Clark
Industri: Footwear
Number of terms: 145
Number of blossaries: 1
Company Profile:
Currently the largest brown shoe manufacturer in the world, the British shoemaker started with humble beginnings in 1825. The privately owned company also runs the brands Bostonian shoes, K shoes, Elefanten, Ravel shoes etc.
Комплект продукти използвани за поддържане обувките в добро състояние, включващ бои, вакси и кремове за обувки.
Industry:Footwear
A set of products used to keep shoes in good condition including shoe polishers, shoe protectors and shoe cream.
Industry:Footwear
A policy which allows you to return a product if not satisfied with it within a certain period of time and under certain conditions which vary according to the policy of different retailers or manufacturors.
Industry:Footwear
Продажба, обикновено с намаление на цените, с цел освобождаването на стара колекция.
Industry:Footwear
A sale, generally at reduced prices, to dispose of old merchandise.
Industry:Footwear
Fashion items used to enhance the appearance of shoes. Shoe accessories include a wide variety of items including clips, bows, and ornamental pins. Shoe accessories may also refer to items that are used to help maintain the quality and extend the life of footwear such as shoe trees or deodorizers.
Industry:Footwear
Политика, която позволява връщането на стоки в случай, че клиентът не е доволен от качеството в определен срок от време след закупуването и при определени условия, които варират според фирмената политика на различните търговци и производители.
Industry:Footwear
Active air is a technology, first introduced by shoe manufacturer Clarks in 1982, which is constantly being added to and improved to offer the ultimate in underfoot cushioning – harnessing the elements and using them to work with, instead of against, feet.
Industry:Footwear
Модни аксесоари, които допълват външния вид на обувките. Аксесоарите за обувки биват много разнообразни и включват клипсове, панделки и орнаментни игли. Понятието аксесоари за обувки може да се отнася също и до продукти, използвани за поддържане качеството и удължаване живота на обувките като дезодоранти и дървени калъпи за обувки.
Industry:Footwear
Актив еър е технология, въведена за първи път от производителят на обувки Кларкс през 1982, която бива постоянно обновявана с цел предлагане на най-доброто при подметките за обувки - овладяване на природните елементи и използването им за работа за краката вместо срещу тях.
Industry:Footwear