upload
Kik Interactive, Inc.
Industri: Mobile communications
Number of terms: 5
Number of blossaries: 0
Company Profile:
A phone software development company, emphasizing connectivity and sharing. Kik's first product is Kik Messanger, enabling free or cheap overseas texting.
Real-time messaging software for smartphones, enabling international messaging while avoiding carrier fees. Kik messages inform the sender when the text has been sent, received, and even read!
Industry:Mobile communications
Realtid meddelandeprogram för smartphones, gör det möjligt för internationella meddelanden samtidigt som man undviker transportföretaget avgifter. Kik meddelanden informera avsändaren när texten har skickats, fått, och även läsa!
Industry:Mobile communications
Perangkat lunak perpesanan real-time untuk smartphone, memungkinkan perpesanan internasional dengan tanpa biaya operator. Pesan Kik menginformasikan pengirim ketika teks dikirimkan, diterima, dan bahkan dibaca!
Industry:Mobile communications
Σε πραγματικό χρόνο λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων για smartphones, ενεργοποίηση διεθνούς ανταλλαγής μηνυμάτων, αποφεύγοντας μεταφορέα τέλη. Μηνύματα CH. Kik ενημερώνει τον αποστολέα όταν το κείμενο έχει αποστέλλονται, έλαβε, και ακόμη και η ανάγνωση!
Industry:Mobile communications
Software de mensajería en tiempo real para smartphones, habilitar la mensajería internacional evitando las tarifas de la compañía. Mensajes Kik informan al remitente cuando el texto ha sido enviado, recibido e incluso leer!
Industry:Mobile communications