upload
The Motley Fool
Industri: Investment
Number of terms: 6
Number of blossaries: 0
Company Profile:
Founded in July 1993 in Virginia, The Motley Fool is a mid-sized financial-services company providing investors with financial information through various stock, investing, and personal finance reprots, articles and anyalsis.
With its seemingly permanent state of deflation and flat economic growth, it's easy to forget that the tiny island nation of Japan has an economic output that's almost three quarters that of China's, despite having only 9% of the population, and less than 4% of China's landmass. At nearly $6 trillion of GDP, it's the only country that can be truly said to be in the same output league as the U.S. and China. Prime Minister Shinzo Abe's attempts to jumpstart the economy have been effective in 2013, and although the success of "Abenomics" will take time to ascertain, for now it has provided a fiery spark to an economy too large to ignore. Look no further than the previously moribund Japanese stock market, as measured by the Nikkei 225 Index: With just two weeks left in the trading year, it's returned a vertiginous 50% year-to-date.
Industry:Economy
Germany is one of the anchors of the world economy, and at $3.4 trillion annual GDP, it accounts for nearly 28% of the Eurozone economy. Under Angela Merkel's steady leadership, the country has provided stability to the euro area while taking advantage of a weaker euro over the past couple of years to ramp up on exports. The country has the highest current account balance as a percentage of GDP among the world's 15 largest economies. A high current account balance indicates that a country is a competitive exporter with a high domestic savings rate. Although Germany has encountered some speed bumps, given the country's dynamic economy, the German locomotive should continue to steam ahead in 2014.
Industry:Economy
China continues to gleam with a number of superlatives to its name in 2014. Of the 15 largest world economies, it possesses the highest GDP year-over-year growth rate at 7.8%. It also has the third lowest proportion of debt to GDP at 26%. China is trading partner to the world, with 124 countries identifying China as being their largest trading relationship. GDP growth, while still torrid compared with that of developing nations, however has fallen off recently from the 10% growth rate achieved many times over the past two decades: 7% to 7.5% may be a more sustainable rate for the next few years. The country is at the outset of a multi-year effort to transform from a producer economy to a consumer led economy, where the service sector will provide growth and stability for the working population.
Industry:Economy
Německo je jednou z opor světové ekonomiky a s 3,4 triliony am. dolarů HDP tvoří 28% ekonomiky Eurozóny. Pod stálým vedením Angely Merkel Německo zajistilo stabilitu v eurozóně, zatímco využilo výhod slabšího eura v posledních několika letech, neboť se zaměřilo na export. Německo má v současné době nejvyšší platební bilanci jako procentní podíl HDP mezi 15 největšími světovými ekonomikami. Vysoká aktuální platební bilance znamená, že země je konkurenční exportér s vysokou mírou domácích úspor. Ačkoli Německo narazilo na několik zpomalovacích pruhů, vzhledem k dynamické ekonomice země by měla německá lokomotiva pokračovat plnou parou vpřed i v roce 2014.
Industry:Economy
Čínu budeme spojovat s několika superlativy i v roce 2014. Z 15 největších světových ekonomik zaujímá se svými 7,8% nejvyšší každoroční růst HDP. Má také třetí nejnižší podíl dluhu k HDP, a to 26%. Čína je světovým obchodním partnerem. 124 zemí považuje Čínu za svého nejvýznamenějšího obchodního partnera. Růst HDP spadl nicméně v poslední době z 10%, kterých bylo dosaženo několikrát v posledních dvou desetiletích. 7% nebo 7,5% se zdá být udržitelnou měrou v přístích několika letech. Země je na počátku své víceleté snahy se přeměnit z výrobní ekonomiky na spotřební ekonomiku, kdy by měl sektor služeb zajišťovat růst a stabilitu pro pracující obyvatelstvo.
Industry:Economy
Se svou zdánlivě stálou deflací a stagnujícím hospodářským růstem je snadné zapomenout, že malý ostrovní národ Japonska má hospodářskou produkci skoro tří čtvrtin čínské produkce. A to navzdory faktu, že celková populace Japonska je srovnatelná s pouhými 9% populace Číny a jeho územní rozloha s 4% čínské územní rozlohy. Při téměř 6 trilionech am. dolarů HDP je to jediná země, která je v hospodářské produkci srovnatelná s USA a Čínou. Pokusy japonského premiéra Shinzo Abe nastartovat ekonomiku země v roce 2013 byly úspěšné a ačkoli skutečný úspěch jeho reforem bude možné určit až s postupem času, v současné době vnesly do japonské ekonomiky jiskru, která je příliš velká na to, aby ji bylo možné ignorovat. Není třeba hledat příklad nikde jinde než na japonském akciovém trhu. Měřeno indexem Nikkei 225: Při pouhých 2 týdnech, které zbývaly v obchodním roce, se do konce roku vrátilo závratných 50%.
Industry:Economy