Home > Blossary: Game of Thrones Characters

Category: Other

8 Terms

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Drogo is a powerful warlord and feared warrior.(known as the Great Khal) He marries Daenerys Targaryen and subsequently grows to love her. He promises to retake the Seven Kingdoms for her after she survives an assassination attempt. He raids a Lhazareen village to take slaves to fund the planned invasion. After the fight was over he was challenged to a fight by the Khal of the men in the village who believed him unworthy to continue leading the Khalasar as it appeared the Khal was obeying the orders of a woman. Drogo kills the warrior but receives a scratch to his chest and is treated by the godswife and maegi Mirri Maz Duur. His wound festers and he becomes gravely unwell. Daenerys asks Mirri Maz Duur to save him using blood magic but Mirri Maz Duur uses a spell that leaves him in a vegetative state in revenge for the destruction of her village. Daenerys ends his suffering by smothering him, then burning the body. Daenerys walks into the flames with her dragon eggs, but survives the inferno and hatches three dragons, and names the large black one after him. Drogo is a khal or warlord of the Dothraki, the famed nomadic horse-lords of the eastern continent beyond the Narrow Sea. The Dothraki are fierce warriors, skilled in battle, unrelenting in combat and known for savagery towards non-Dothraki.

Domain: People; Category: 

Drogo jest potężny wojownik i obawiał się wojownik.(znany jako wielki Khal) Poślubia Daenerys Targaryen i następnie rośnie jej miłość. Obiecuje odbić siedmiu królestw dla niej po ona przeżyje zamach. On w rajdach wieś Lhazareen się niewolników na finansowanie planowanej inwazji. Po walce był została zaskarżona do walki przez Khal ludzi we wsi, którzy uwierzyli mu niegodne nadal prowadzi Khalasar, ponieważ pojawiły się Khal był słuchając rozkazów kobieta. Drogo zabija wojownika, ale otrzymuje podstaw do jego klatki piersiowej i jest traktowany przez godswife i maegi Mirri Maz Duur. Jego rany gnije i staje się on poważnie chory. Daenerys pyta Mirri Maz Duur zapisać go za pomocą magii krwi ale Mirri Maz Duur używa czaru, który opuszcza go w stanie wegetatywnym w zemście za zniszczenie jej wsi. Daenerys kończy się jego cierpienia przez dusząc go, a następnie palenie ciała. Daenerys spacery w płomieniach z jej jaja smoka, ale przetrwa inferno i Włazy trzy smoki i nazwy duży czarny jeden po nim. Drogo jest khal lub wodza Dothraki, słynny koczownicze koń panów wschodniej kontynent poza wąskie morza. Dothraki są wojowników, wykwalifikowanych w bitwie, nieubłagany w walce i znany dzikości wobec nie Dothraki.

Domain: People; Category: 

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

Category: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

Category: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

Category: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

Category: Food

By: dnatalia