Home > Blossary: Glossary of environmental education
Based on "Glossary of environmental education terms", promoted on the Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilissi, USSR, 1977) and recommended by Unesco for standardization of environmental education terminology through the compilation of a multilingual glossary. Printed In Hungary by the National Centre for Educational Technology, © Unesco 1983

Category: Education

1 Term

Created by: zblagojevic

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms

Методи виховання і розвитку особистості в процесі освіти. Зустрітися наукових педагогічних вимоги.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Metoder for å bringe opp og utvikle personligheten i ferd med utdanning. Møt den vitenskapelige pedagogiske krav.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Весь комплекс фізико -хімічні характеристики неорганічних середовища, що впливає на організм.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Hele kompleks av fysiske og kjemiske egenskapene til uorganiske miljøet som påvirker organismen.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Запис  
My other Blossarys

The idea of multilingual geodesic glossary arose ...

Category: Engineering

By: zblagojevic